Informācija presei
Tieslietu ministrs tiekas ar Zemgales tiesu apgabala tiesu priekšsēdētājiem
Tieslietu ministrs vakar, 4.septembrī, Jelgavā, Zemgales apgabaltiesā tikās ar tiesu priekšsēdētājiem, lai apspriestu aktualitātes saistībā ar tiesu efektivizāciju. Tieslietu ministrs Zemgales tiesu apgabala tiesu priekšsēdētājus informēja par tiesu palātu darba izbeigšanu, tiesu darbības teritoriju pārskatīšanu, grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī, kā arī apsprieda praksi, kas izveidojusies piemērojot Civilprocesa likumā paredzēto iespēju nodot lietu citai tiesai, ja šādi iespējams nodrošināt lietas ātrāku izskatīšanu. Civilprocesa likuma grozījums no šī gada sākuma rada iespēju panākt lietu ātrāku izskatīšanu, tā mazinot sabiedrības neapmierinātību ar tiesvedības ilgajiem termiņiem. Tomēr rūpīgi analizējot līdzšinējo lietu pārdales praksi un uzklausot tiesnešu viedokļus Rīgas un reģionu tiesās, ir konstatēti vairāki jautājumi, kuros prakse un normas izpratne atšķiras. Ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka lietu nodošana tiesas noslodzes samazināšanas nolūkā nav pieļaujama, ja tā rezultātā netiek panākta lietas ātrāka izskatīšana, proti, ja lieta tiek izskatīta aptuveni tajā pašā laikā vai pat vēlāk nekā sākotnēji ticis plānots. Lai vienotos par saskaņotu, likumam un sabiedrības vajadzībām atbilstošu tiesu rīcību, šī gada 18.septembrī tieslietu ministrs ir sasaucis visu tiesu priekšsēdētāju kopsapulci. Tāpat ministrs pauda viedokli, ka būtu apsverama vienotas metodikas izstrāde. Savukārt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Tieslietu ministrijas pārstāvji tikās ar pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un citiem interesentiem, lai informētu par mediācijas procesu un iespējām kļūt par sertificētu mediatoru. Tieslietu ministrijas eksperti apmācīja tiesnešus un tiesu darbiniekus darbam ar starptautiskās tiesiskās sadarbības jautājumiem.   Līga Ādamsone Tieslietu ministra padomniece Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv