Tiesu izpildītājam jābūt ne tikai labam juristam, viņam jāpiemīt arī psihologa un vidutāja dotībām, šodien, uzrunājot Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulces dalībniekus, sacīja tieslietu ministrs Mareks Segliņš. Kā sacīja ministrs, laikā, kad valstij kopumā neklājas viegli, kad ar grūtībām saskaras teju visi uzņēmēji un arī privātpersonas, tiesu izpildītājiem darba kļūst arvien vairāk un tas ir sarežģīts, jo nākas risināt ne tikai juridiskus kāzusus, bet arī uzklausīt cilvēku bēdu stāstus un izjust pieaugošo negatīvo attieksmi pret profesiju kā tādu. Tieši tādēļ ministrs uzskata, ka zvērinātiem tiesu izpildītājiem jākoncentrē visi spēki un uzmanība savas kvalifikācijas celšanai, zināšanu papildināšanai un pieredzes uzkrāšanai, lai spētu rast risinājumu vissarežģītākajās situācijās un nepieļaut kļūdas. Ministrs atzinīgi novērtēja pagājušajā gadā ieviesto kvalifikācijas eksāmenu sistēmu, kā rezultātā šāds eksāmens bija jākārto visiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Eksāmena mērķis ir novērtēt zvērinātu tiesu izpildītāju darbībā nepieciešamo teorētisko un normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasmes izmantot šīs zināšanas praksē. Trīs tiesu izpildītāji eksāmenu nav nokārtojuši. Ministrs vēlēja šiem tiesu izpildītājiem „sasparoties un atkārtotajā pārbaudē pierādīt, ka viņi ir tiesīgi ieņemt šo amatu un ka viņiem ir pietiekošas zināšanas, lai godprātīgi un saskaņā ar likumu veiktu savus pienākumus”. M. Segliņš arī atgādināja, ka tikai līdz nākamā, tas ir – 2010. gada – 1. septembrim vēl ir iespēja iegūt jurista kvalifikāciju tiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kuriem nav augstākās juridiskās izglītības. „Tas nozīmē tikai vienu – ja tiesu izpildītāju vidū ir vēl kāds, kuram pašlaik nav augstākās juridiskās izglītības vai kāds, kurš nepaspēs iegūt diplomu līdz norādītajam datumam, jāsāk jau tagad domāt, vai esat izvēlējušies pareizo profesiju,” sacīja ministrs. Viņš uzskata, ka valsts bija devusi pietiekoši daudz laika juridiskās izglītības iegūšanai, bet, „ja cilvēks, vairāku gadu laikā tā arī nav spējis rast motivāciju mācīties, kur gan viņam radīsies motivācija augt konkrētajā amatā un celt savu kvalifikāciju”. Ministrs izteica cerību, ka nākamā gada septembrī nesaņems ziņas par tiesu izpildītājiem, kuri jāatceļ no amata, jo nav izpildījuši likuma prasības. Ministrs aicināja zvērinātus tiesu izpildītājus nākt klajā ar iniciatīvām sava darba sakārtošanai un uzlabošanai, būt aktīviem un radošiem, neklusēt par problēmām un arī par sasniegumiem, lai kopīgā darbā sasniegtu iespējamo labāko rezultātu. Kā jau ziņots, šodien notiek Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas gada pārskata kopsapulce. Ar pilnu ministra runas tekstu var iepazīties Tieslietu ministrijas mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv