Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš šorīt tiksies ar ASV ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Džūditu Gārberi (Judith G. Garber) Abpusējas sadarbības pateikšanās vizītē  ASV vēstniece šorīt ieradīsies Tieslietu ministrijā, lai klātienē ar ministru Gaidi Bērziņu pārrunātu nozīmīgākos veikumus vēstnieces pilnvaru laikā Latvijā. Latvijas Tieslietu ministrs izteiks pateicību par ASV un vēstnieces personīgo ieguldījumu Latvijas tiesiskuma stiprināšanā kopš 2009.gada 14.augusta, kad Džūdite Gārbere uzsāka darbu ASV vēstniecībā Rīgā un vēlēs Gārberes kundzei panākumus turpmākajā darbā ASV. Pēdējo gadu laikā Latvija un ASV ir arvien vairāk stiprinājušas jau iepriekš aizsākto sadarbību un īstenojušas jaunus sadarbības projektus tieslietu jomā. Kopš 2009.gada septembra Tieslietu ministrijas darbiniekiem ir bijusi iespēja tikties ar vēstnieces kundzi, ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta pārstāvjiem, lai klātienē pārrunāt aktuālus jautājumus. Latvija  tāpat kā ASV īpašu uzmanību velta tam, lai nodrošinātu augstu indivīdu pamattiesību un brīvību aizsardzības līmeni attiecībā uz personas datu savstarpēju nodošanu, tādējādi Latvija atbalsta Eiropas un ASV noslēdzamo datu aizsardzības jumta līgumu. Latvija augstu vērtē ASV sniegto iespēju piedalīties palīdzības programmas (USAID) finansētajā projektā Moldovā. Dalība ASV finansētajā projektā Moldovā  sniegs iespēju Latvijas tieslietu nozares ekspertiem dalīties ar Latvijas labo praksi, palīdzot stiprināt tieslietu nozari Moldovā, kā arī Tieslietu ministrijai būs iespēja paplašināt savu sadarbības partneru loku un gūt jaunu pieredzi un skatījumu tieslietu nozares jautājumos. Latvija pozitīvi vērtē tiesisko sadarbību krimināllietās, kura tiek balstīta uz 2005.gada decembrī noslēgto „Protokolu līgumam par Latvijas un ASV valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās”. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv