Informācija presei
Tieslietu ministrs un arodbiedrības apspriež tiesu darbinieku atalgojuma reformu
Piektdien, 29.novembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības vadību. Abas puses bija vienisprātis, cik svarīgi ir apzināties augsti kvalificētu darbinieku lomu efektīva tiesu darba nodrošināšanā un viņu kompetencei atbilstošas darba samaksas nozīmi. Tāpat tika apspriesti arī citi pasākumi, lai nodrošinātu tiesu darbinieku profesionalitāti un mazinātu viņu mainību, tostarp stiprinot tiesneša palīga statusu atbilstoši gan kvalifikācijai, gan kompetencei un atbildībai. Tikšanās laikā tieslietu ministram Jānim Bordānam tika pasniegta Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Goda zīme "100 gadu jubilejā", tādējādi uzsverot nozares vadības ieguldījumu tiesu sistēmas stiprināšanā, tostarp no iekšējiem resursiem tiesu darbinieku algu celšanai novirzot 2,45 milj. eiro. Lai gan Tieslietu ministrija sagatavoja un iesniedza prioritārā pasākuma pieprasījumu 2020.gadam, arī 2019.gadā tiesu darbinieku atlīdzības palielināšanai papildu finansējums netika piešķirts. Tādēļ Tieslietu ministrija sava resora budžeta izvērtēšanas rezultātā veica finansējuma pārdali, mainot līdzšinējo politiku atsevišķās ministrijas atbildībā esošajās jomās. Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana tika iekļauta sarakstā "Starpnozaru prioritārie pasākumi" kā pirmā un līdz ar to sistēmai nozīmīgākā prioritāte. Šim mērķim tika novirzīti 2,45 milj. eiro, kas nākamgad ļaus sasniegt 85% no likumā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktā maksimālā apmēra. Arī atbildot uz tiesu darbinieku kolektīvu vēstulēm, J.Bordāns ir apliecinājis, ka tiesu darbinieku mēnešalgu celšana arī 2021.gadā būs Tieslietu ministrijas prioritāte. Uzsverot kvalificētu darbinieku ieguldījumu tiesu darbā, tieslietu ministrs ir paredzējis nodrošināt tiesu darbinieku algu reformas ieviešanu. Sarunā ar tieslietu ministru piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egīls Baldzēns, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons, Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja juridiskais padomnieks Ēriks Pūle un Tiesu nozares arodorganizācijas vadītāja vietniece Linda Pūle.   PAPILDU INFORMĀCIJA: Uzsākot tiesu darbinieku atalgojuma palielināšanu 2017.gadā, tika nolemts to veikt pakāpeniski trīs gadu laikā. Tomēr budžeta līdzekļi tika piešķirti tikai 2017.gadā, atalgojumu palielinot līdz 75% no atbilstošās amatu grupas noteiktā maksimālā apmēra.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.