Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien tikās ar Latvijas Kredītņēmēju apvienības pārstāvjiem. Tikšanās galvenais mērķis bija pārrunāt topošos grozījumus Maksātnespējas likumā, kas paredz ieviest izmaiņas arī fizisko personu maksātnespējas procesā. Darba grupā, kas pašlaik izstrādā grozījumus Maksātnespējas likumā, aicināti piedalīties arī kredītņēmēju pārstāvji. Darba grupā jau ir panākta vienošanās par fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķī, proti – ka šim procesam jādod iespēja fiziskai personai atgūt maksātspēju, pēc iespējas pilnīgāk apmierinot kreditoru pieprasījumus un atbrīvojot fizisko personu no tām saistībām, kuras nav bijis iespējams apmierināt maksātnespējas procesa laikā, ļaujot uzsākt „jaunu dzīvi”. Diskutējot par topošo likumprojektu, ministrs un kredītņēmēji bija vienisprātis, ka ir vēl vairāki jautājumi, par kuriem nepieciešamas speciālistu diskusijas, lai likuma redakciju izveidotu pēc iespējas lietderīgāku un labvēlīgāku visām iesaistītajām pusēm. Piemēram, ka ir pieļaujams nenoteikt kategorisku pienākumu fiziskai personai pirms bankrota procedūras ierosināšanas īstenot ārpustiesas vienošanās procesu vai ka parādu restrukturizācijas plāns un maksātnespējas plāns nebūtu jāsaskaņo ar visiem kreditoriem, bet, ja maksātnespējas procesa gaitā tiek pārdota parādnieka manta, tad kreditora piekrišana ir nepieciešama. Izskanējis arī priekšlikums neieviest fiziskās personas maksātnespējas procesā tādu jēdzienu kā kreditoru sapulce, vienlaikus izvērtējot iespējas ieviest citu procesa uzraudzības mehānismu. Par ministra un kredītņēmēju pārstāvju sarunā paustajām atziņas tiks informēta Maksātnespējas likuma grozījumu izstrādes darba grupa. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv