Informācija presei
Tieslietu ministrs un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis apspriež svarīgākos sadarbības virzienus
Piektdien, 15. decembrī, Tieslietu ministrijā notika iepazīšanās sanāksme ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) jauno priekšsēdi Gintu Kaminski, lai apspriestu svarīgākos turpmākās sadarbības virzienus. Sarunas laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis galveno uzmanību veltīja informācijas apmaiņai un sadarbības uzlabošanai starp Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm, no vienas puses, un LPS, no otras puses. Sarunas laikā tika aktualizēts jautājums par piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanas tiesiskā regulējuma virzību parlamentā, tās paātrināšanu un nepieciešamajiem priekšlikumiem tā pilnveidošanai. Tieslietu ministrs uzsvēra, ka TM un LPS sadarbība būs svarīga nekustamā īpašuma nodokļa politikas attīstībā. Ministrs atzina, ka tā piemērošanā būtiska loma ir sociālās atbildības principa ievērošanai no pašvaldību puses. Abas puses bija vienisprātis, ka aktīvākai informācijas apmaiņai, īpaši starp Valsts zemes dienestu un LPS turpmāk būs izšķiroša loma kadastrālās vērtēšanas politikā. Tikšanās laikā uzmanība tika pievērsta arī bāriņtiesu darbinieku profesionālās kvalifikācijas attīstības jautājumiem un bāriņtiesu lomai bērnu tiesību un interešu aizsardzībā kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Tāpat arī tika apspriesta Tieslietu ministrijas sagatavotā Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekta virzība un tā ieviešanas iespējas turpmākajos gados. Tieslietu ministrs un LPS priekšsēdis pārrunāja arī dzīvesvietas deklarēšanas politikas jautājumus, kur viedokļi bija līdzīgi - jāpalielina nekustamā īpašuma īpašnieka loma konkrētajā procesā. Noslēgumā tieslietu ministrs sveica LPS priekšsēdi un viņa padomnieces LPS 26. gadadienā.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.