Informācija presei
Tieslietu ministrs un LKA vadība apspriež turpmāko sadarbību komercvides attīstībā
Trešdien, 19.jūlijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) jauno vadību, lai apspriestu pasākumus komercdarbības tiesiskās vides uzlabošanai un vienotos par prioritātēm turpmākajā sadarbībā. Galvenā uzmanība tika veltīta uzsāktajām reformām maksātnespējas jomā – jaunajam tiesiskajam regulējumam un tā piemērošanai praksē. Runājot par maksātnespējas procesa administratoru profesijas reformu, abas puses bija vienisprātis, ka šobrīd ir svarīgi turpināt administratoru darbību kontrolējošās institūcijas – Maksātnespējas administrācijas (MNA) – kapacitātes stiprināšanu, lai nodrošinātu visu administratoru eksamināciju un garantētu šī procesa kvalitāti. Lai īstenotu stingrāku uzraudzību administratoru vērtēšanā, šobrīd ar tieslietu ministra rīkojumu ir izveidota eksaminācijas komisija, kurā darbosies pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru asociācijas, kā arī Tieslietu padomes noteikts tiesnesis. Komisijas sastāvā ir iekļauts arī pārstāvis no nevalstiskajām organizācijām. Sarunas laikā tika apspriesta arī MNA pilnvaru paplašināšana tās uzraudzības funkciju veikšanā, piešķirot svarīgu nozīmi MNA izstrādātajiem risku kritērijiem maksātnespējas jomā. Dz.Rasnačs un LKA vadītāja Sanda Liepiņa apsprieda asociācijas sagatavotos priekšlikumus komercdarbības tiesiskās vides pilnveidošanai, kā arī pārrunāja turpmāko asociācijas sadarbību ar Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm – MNA, Uzņēmumu reģistru, Tiesu administrāciju un Datu valsts inspekciju.   Papildu informācija: Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvis piedalās tieslietu ministra vadītās Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes darbā. Tā ir konsultatīva un koordinējoša starpnozaru institūcija maksātnespējas jautājumos.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.