Informācija presei
Tieslietu ministrs un UGFA apspriedīs uzturlīdzekļu sistēmas efektivitāti
Šodien, 21.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklēs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, lai ar UGFA direktoru Edgaru Līcīti apspriestu valsts politikas efektivitāti uzturlīdzekļu nodrošināšanā. Tikšanās laikā izvērtēs UGFA darbības rādītājus 2015.gadā – gan par uzturlīdzekļu izmaksu no valsts budžeta, gan par atgūtajiem finanšu līdzekļiem no uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Parādnieku datu publiskošana un UGFA īstenotie informatīvie pasākumi ir veicinājuši būtisku uzlabojumu vecāku pienākumu pildīšanā maksāt uzturlīdzekļus saviem bērniem un parādnieku ieinteresētībā nokārtot savas saistības pret valsti, kas viņu vietā ir nodrošinājusi minimālos uzturlīdzekļus. 2015.gada 12 mēnešos regresa kārtībā tika atgūti no valsts budžeta izmaksātie finanšu līdzekļi 3 513 413 eiro apmērā, kas ir par 36% vairāk nekā 2014.gadā. Tieslietu ministrs un UGFA direktors apspriedīs arī galvenos 2016.gada uzdevumus uzturlīdzekļu regulējuma pilnveidošanā, tai skaitā administratīvā sloga samazināšana uzturlīdzekļu saņemšanā, atvieglojot uzturlīdzekļu izmaksu, un uzturlīdzekļu saņēmēju loka paplašināšana, paredzot tos arī bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina iegūt izglītību mācību iestādē.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.