Informācija presei
Tieslietu ministrs un vēstniece vienojas par ciešāku sadarbību Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzībai Lielbritānijā
Trešdien, 2.novembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Baibu Braži, lai apspriestu valsts atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem labākai bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs. Ministrs un vēstniece uzsvēra Latvijas kompetento institūciju sadarbības nozīmi bērnu tiesību aizsardzības lietās pārrobežu kontekstā un atzinīgi novērtēja Tieslietu ministrijas, Latvijas vēstniecību un bāriņtiesu aktīvu iesaisti šādu lietu koordinēšanā. Tieslietu ministrs atzina, ka bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs ir svarīga kompleksa pieeja – risināt jau radušās tiesiskās problēmas, novērst tās cēloņus un uzlabot iesaistīto institūciju sadarbību pārrobežu ģimenes lietās. Savukārt vēstniece Baiba Braže informēja par konsulāro amatpersonu rīcību bērnu tiesību jautājumos un sadarbību ar citām iesaistītajām Latvijas institūcijām. Lai paplašinātu sabiedrības informētību par konkrētās valsts likumiem, tajā noteiktajiem bērnu aprūpes standartiem un tradīcijām, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi rekomendējoša rakstura vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem viņu bērnu tiesību un interešu labākai aizsardzībai ārvalstīs, tostarp, Lielbritānijā. Vadlīnijas ir ievietotas Tieslietu ministrijas mājaslapā, kā arī nosūtītas pašvaldībām, bāriņtiesām un Latvijas pārstāvniecībām Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Norvēģijā un Vācijā. Tieši šajā valstī ir visvairāk gadījumu, kad Latvijas ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā. Kopumā Tieslietu ministrijas lietvedībā 2015.gadā bija 125 sadarbības lietas pārrobežu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, no tām 83 – ar Apvienoto Karalisti (par 132 bērniem). Šogad kopumā 104 lietas, no tām 61 – ar Apvienoto Karalisti (par 87 bērniem). Atzīstot nozīmīgo bāriņtiesu lomu bērnu tiesību aizsardzībā, Tieslietu ministrija stiprinās sadarbību ar bāriņtiesām, lai efektīvāk varētu reaģēt pārrobežu ģimenes lietās. No nākamā gada ar Tieslietu ministrijas padotības iestādes – Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību tiek plānots nodrošināt daļēju valsts finansiālo atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem juridiskās palīdzības sniegšanai ar bērnu aprūpes tiesībām saistīto tiesisko problēmu risināšanai ārvalstīs.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.