Tieslietu ministrs un VID ģenerāldirektore apspriež galvenos sadarbības virzienus
Trešdien, 1.martā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ilzi Cīruli, lai noteiktu prioritātes sadarbībai starp VID un tieslietu sistēmas iestādēm.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina, ka pēdējā gada laikā ir uzlabojusies sadarbība starp VID un tieslietu sistēmas iestādēm, vienlaikus jāturpina to attīstīt, lai stiprinātu uzņēmējdarbības attīstību un godīgu konkurētspēju veicinošu tiesisko vidi.
Sarunas laikā galvenā uzmanība tika veltīta informācijas apmaiņai un sadarbības uzlabošanai starp VID un Tieslietu ministrijas padotībā esošo Uzņēmumu reģistru, kā arī tiesu varai piederošajām amatpersonām – zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem. Galvenie sadarbības virzieni – ēnu ekonomikas apkarošana un tiesiskā regulējuma uzlabošana vairākās ar uzņēmējdarbību saistītajās jomās. Abas puses vienojās pilnveidot informācijas apriti gadījumos, kad tiek apturēta vai izbeigta komersanta saimnieciskā darbība, kā arī personām tiek piemērots aizliegums ieņemt amatus. Tāpat arī tiks meklēti iespējamie risinājumi pilnveidot biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības tiesisko regulējumu. Puses apsprieda arī nepieciešamos pasākumus, lai palielinātu finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas efektivitāti. No 2017.gada tiks uzsāktas plaša mēroga profesionālās apmācības tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem – to mērķis pilnveidot tiesu varas un tiesībsargājošo institūciju pārstāvju profesionālās zināšanas, īpaši finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanā, lai mazinātu nesodāmības apziņu un nodrošinātu efektīvāku soda neizbēgamības principa īstenošanu. Sarunas laikā tika aktualizēts arī jautājums par valsts pārvaldes iestāžu, tostarp VID, iespējām praksē arvien plašāk izmantot administratīvos līgumus un slēgt izlīgumus, lai izbeigtu tiesisko strīdu, kā arī taupītu valsts un privātpersonu resursus.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.