Informācija presei
Tieslietu ministrs uzsver nepieciešamību valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu sasaistīt ar izglītības iegūšanas kritēriju
Šodien, 21.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) vadītāju Edgaru Līcīti, lai izvērtētu uzturlīdzekļu piedziņas efektivitāti 2015.gadā un iespējas paplašināt uzturlīdzekļu saņēmēju loku. Apspriežot iespējas paaugstināt vecuma slieksni uzturlīdzekļu saņemšanai, tieslietu ministrs uzsvēra, ka valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksas bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir nepieciešams sasaistīt ar izglītības kritēriju, jo tas būtiski veicinātu vidējās izglītības iegūšanu. Tikšanās laikā UGFA vadītājs sniedza arī pārskatu par viņa vadītās iestādes darbības rādītājiem 2015.gadā – par valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksām un atgūtajiem finanšu līdzekļiem no uzturlīdzekļu nemaksātājiem. UGFA sniegtā informācija liecina, ka 2015.gadā būtiski palielinājusies parādu piedziņas efektivitāte. Parādnieku datu publiskošanas pozitīvais rezultāts ir vērojams arī decembrī – no vecāku vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem valsts budžetā atgūti finanšu līdzekļi 358 106 eiro apmērā – par 56% vairāk nekā 2014.gada decembrī, bet 12 mēnešos kopumā 3 513 413 eiro apmērā – par 36% vairāk nekā 2014.gadā.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv. Pievienotie dokumenti