Tieslietu ministrs vērtēs IeVP Atkarīgo centra gatavību uzsākt jaunu resocializācijas programmu īstenošanu
Trešdien, 25.maijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs apmeklēs jaunuzbūvēto Ieslodzījuma vietu pārvaldes Atkarīgo centru Olaines cietumā, lai vērtētu tā gatavību uzsākt atkarību mazināšanas (resocializācijas) programmu īstenošanu.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka notiesāto personu atkarību mazināšana jau soda izpildes laikā ir svarīgs priekšnoteikums tām pilnvērtīgi iesaistīties arī citos resocializācijas pasākumos brīvības atņemšanas iestādē.
Efektīva atkarību mazināšanas programmu īstenošana mazinās šķēršļus resocializācijas īstenošanai ieslodzījuma vietās, novērsīs arī noziegumu izdarīšanas cēloņus un veicinās sodu izcietušo personu integrāciju sabiedrībā, atzīst tieslietu ministrs. Šādām personām bieži vien tieši narkotisko un psihotropo vielu lietošana ir bijis pamats izdarīt noziedzīgus nodarījumus, tāpēc tām ir svarīgi ieslodzījuma laikā piedāvāt atbilstošus resocializācijas pasākumus. Atkarīgo centrā vienlaikus varēs izmitināt 200 notiesāto personu. Atkarīgo centrā tiks izmantotas jau Norvēģijā un Polijā aprobēto atkarību mazināšanas programmu metodikas. Šobrīd notiek Atkarīgo centra personāla sagatavošana darbam ar atkarīgajiem ieslodzītajiem, kā arī ieslodzījuma vietu darbinieku apmācības klientu atlases nodrošināšanai.   Papildu informācija: Atkarīgo centra izveide Olaines cietumā, ieskaitot tā būvniecību un personāla apmācību, notiek 2013.gadā uzsāktās Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 8 277 294 eiro.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.