Informācija presei Jaunumi
tiesl

Trešdien, 21. oktobrī tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās vebinārā par tieslietu sistēmu kā pamatu valsts ekonomikas attīstībai un valsts labklājībai. Diskusija tiek rīkota, jo arvien biežāk gan Eiropas, gan pasaules valstu līmenī tiek akcentēta saikne starp ekonomiskajiem procesiem un tieslietu sistēmu, iezīmējot tieslietu sistēmas lomu ekonomikas izaugsmes kontekstā. Tieslietu jomas profesionāļu diskusijā par tieslietu sistēmas atbalstu ekonomikas attīstībai un investīciju piesaistei piedalījās arī Valsts prezidenta kancelejas, Satversmes tiesas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Finanšu nozares asociācijas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras un ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji.   

J.Bordāns norāda: “Tiesiska Latvija ir pārtikusi Latvija. Sakārtotai tiesiskai videi ir būtiska ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Kvalitatīvs likums un efektīvs tiesībaizsargājošo iestāžu darbs ir tiesiskuma garants un ilgtermiņā rada uzticēšanos valsts varai, sniedzot ieguldījumu valsts attīstībai ilgtermiņā.”. 

Runājot par likuma varas lomu valsts ekonomiskajā izaugsmē, J.Bordāns uzsvēra likuma skaidrību kā likumu kvalitātes uzlabošanas svarīgāko aspektu, jo likuma varas mērķis ir tiesiska valsts un likums ir instruments tā sasniegšanai. Likuma vara tikai tad spēj kalpot kā instruments Latvijas ekonomikas izaugsmei, ja tā tiek īstenota ar skaidras un saprotamas tiesību normas starpniecību, jo neskaidra tiesību norma ir nekvalitatīva tiesību norma. Izsvērts normatīvo aktu regulējums un efektīvs tiesu process ir būtisks faktors ekonomiskās izaugsmes attīstībā. Savukārt tiesību piemērotāju efektīva profesionālās kvalifikācijas pilnveides sistēma un viņu specializācija ir rīks, kas var palīdzēt nodrošināt augstāku tiesas procesu kvalitāti un vienlaikus arī īsākus šo lietu izskatīšanas termiņus, akcentē tieslietu ministrs. Tāpēc, lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus specializācijas tālākai attīstībai arī turpmāk, notika izšķiršanās par specializētas Ekonomisko lietu tiesas izveidi. 

Tiesiskais regulējums satur virkni instrumentu, lai lietu izskatīšana noritētu efektīvi, bet šo instrumentu piemērošanas potenciāls ne visos gadījumos tiek sasniegts. Tāpēc diskusijas laikā tika vērtēti tieslietu sistēmas rīcībā esošie praktiskie rīki un to izmantošana, kā arī nepieciešamie jauninājumi. Vebināra laikā tika diskutēts arī par efektīvu finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu kā pamatu valsts tautsaimniecības attīstībai. 

Pasākumu rīkoja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Kopumā vebinārā piedalījās gandrīz 200 klausītāju. 

Vebināra ieraksts būs pieejams tuvāko dienu laikā. Sekojiet informācijai Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas sociālo tīklu kontos un mājaslapai tiesas.lv