Informācija presei
Tieslietu sistēmu apmeklē vairāk kā 120 skolēni
Šodien, 12.februārī, Tieslietu ministrijā, tās padotības iestādēs un tiesās notika Ēnu diena. Tieslietu ministrei Baibai Brokai bija septiņas ēnas, kuras iepazinās ar ministres ikdienas darba pienākumiem, kā arī viesojās Ministru kabinetā un Saeimā. Skolēni ēnoja arīdzan Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru, valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos, Administratīvā departamenta direktoru, preses sekretāri, kā arī Juridiskā departamenta direktores vietnieku, sekojot līdzi Tieslietu ministrijas pārstāvjiem ikdienas darba gaitās. Pasākuma  ietvaros Tieslietu ministrijas ēnām bija unikāla iespēja piedalīties  videokonferencē ar Daugavpils tiesu un iepazīties ar tiesas ēnotājiem. Skolēni ne tikai iepazinās ar vairāku Tieslietu ministrijas pārstāvju ikdienas darbu, bet arī apmeklēja Augstāko tiesu. Tieslietu ministrijas ēnas viesojās Augstākās tiesas muzejā un aplūkoja tiesas sēžu zāli, kā arī uzdeva sev interesējošos jautājumus Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Kopumā Ēnu dienas ietvaros Tieslietu ministriju un padotības iestādes apmeklēja vairāk kā 120 skolēni.  Ēnas viesojās ne tikai Uzņēmumu reģistrā, Valsts zemes dienestā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Uzturlīdzekļu garantiju fondā, Patentu valdē, bet arī vairākās tiesās visā Latvijā – Rīgā, Jelgavā, Ludzā, Valkā, Madonā un Kuldīgā. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv