Informācija presei
Tiesnesei izsaka piezīmi
Piektdien, 22. janvārī, Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra 2015. gada 28. decembra rīkojumu. Tiesnešu disciplinārkolēģija sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Proti, tiesnese spriedumā citēja un piemēroja tiesību normu, kas nebija spēkā lietas izskatīšanas laikā. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma izteikt tiesnesei piezīmi. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.1panta pirmajai daļai Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnese var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861, E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv