Informācija presei
Tiesnesei izsaka rājienu
Šā gada 8. janvārī Tiesnešu diplinārkolēģija izskatīja 2014.gada 14.novembra un 18.decembra sēdēs apvienotās disciplinārlietas pret pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesnesei tika izteikts rājiens. Tā, pret pilsētas tiesas tiesnesi tika ierosināta lieta ar pilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas 2014. gada 9. oktobra lēmumu un tieslietu ministra 2014. gada 24. oktobra rīkojumu par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā, kad tiesnese pieņēma lēmumu civillietā, kamēr tā saistībā ar Ģenerālprokuratūras iesniegto protestu un ierosināto kasācijas tiesvedību atradās Augstākajā tiesā. Tādējādi tika pieņemts lēmums bez pierādījumu pārbaudes civillietā, kas neatradās tiesneses rīcībā. Savukārt ar tieslietu ministra pienākumu izpildītājas kultūras ministres 2014. gada 5. decembra rīkojumu tika ierosināta disciplinārlieta par tiesneses pieļautiem tīšiem likuma pārkāpumiem sakarā ar Augstākās tiesas 2014. gada 24. oktobra lēmumu, ar kuru konstatēts, ka pilsētas tiesas tiesnese, pieņemot lēmumu, pieļāvusi Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normu pārkāpumus. Tāpat par šiem pašiem pārkāpumiem, bet plašākā apjomā pret tiesnesi tika ierosināta disciplinārlieta ar  apgabaltiesas priekšsēdētājas 2014. gada 4. decembra lēmumu, papildus lēmumā norādot tiesneses bezdarbību, ilgstoši neizlemjot jautājumu par sevis atstatīšanu no ar konkrētu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietu saistītu jautājumu izskatīšanas.  Tiesnešu disciplinārkolēģija, izvērtējot disciplinārlietas materiālus un uzklausot pilsētas tiesas tiesneses paskaidrojumus, nolēma izteikt pilsētas tiesas tiesnesei rājienu par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, proti, par to, ka viņa pieņēma lēmumu bez pierādījumu pārbaudes civillietā, kas nebija tiesneses rīcībā. Tāpat Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma izbeigt disciplinārlietu daļā, kas attiecas uz apgabaltiesas priekšsēdētājas lēmumā un tieslietu ministra pienākumu izpildītājas kultūras ministres rīkojumā norādītājiem pārējiem pilsētas tiesas tiesneses pārkāpumiem.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv