Informācija presei
Tiesnesei piemēro rājienu par rupju ētikas normu pārkāpumu
Šā gada 23.janvārī Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot disciplinārlietu pret tiesnesi par rupju ētikas normu pārkāpumu, nolēma uzlikt disciplinārsodu – rājienu. Disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi ierosināja Tiesnešu ētikas komisija. Rupji ētikas normu pārkāpumi konkrētajā gadījumā bija tiesneses netaktiskā attieksme pret citiem tiesas darbiniekiem, proti, pazemojoša un agresīva komunikācija, nepamatota rīcība, t.sk., stažieru izraidīšana no zāles, bez iemesla neļaujot tiem klausīties tiesas sēdes, kā arī tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja rīkojumu nepildīšana, rezolūcijas veidā atsakoties pieņemt izskatīšanā nodotās lietas. Tāpat tiesnese nav sniegusi viņai pieprasīto paskaidrojumu.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv