Informācija presei
Tiesnesei samazina algu par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu
Šodien, 27.februārī, Tiesnešu disciplinārkolēģija skatīja divas disciplinārlietas, kas bija ierosinātas pret vienu pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesnesei piemērots disciplinārsods – amatalgas samazināšana uz vienu gadu.  Tā, ar pilsētas tiesas priekšsēdētāja  2015. gada 13. janvāra un 2015. gada 9. februāra lēmumiem tika ierosinātas disciplinārlietas pret pilsētas tiesas tiesnesi par pieļautajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Šodien, izskatot abas minētās disciplinārlietas, nolemts tās apvienot un piemērot tiesnesei disciplinārsodu – amatalgas samazināšanu uz vienu gadu, ieturot 15% no amatalgas.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv