Informācija presei
Tieslietu ministrs Mareks Segliņš saņēmis vēstuli no Latvijas Tiesnešu biedrības (turpmāk – LTB), kurā pausts viedoklis par iespējamo izdevumu samazinājumu tiesām 2010. gadā vismaz 10% apmērā, kas būtu aptuveni 2,5 miljoni latu. LTB vēstulē norādīts, ka tik lielu samazinājumu nav iespējams veikt, lai tiesas varētu pildīt normatīvajos aktos paredzētās funkcijas. Šādu aicinājumu tiesām LTB uzskata ne vien par neiespējamu, bet arī neētisku. Turklāt tiesā jau ticis samazināts tiesu funkcionēšanai nepieciešamai budžets, tiek ekonomēts papīrs un visas tiesas nav nodrošinātas ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu. Tiesu darbinieku algas samazinātas līdz līmenim, kas pasliktina viņu materiālo stāvokli, norādīts vēstulē. Ja minētais 10% samazinājums tiks īstenots, paildzināsies jau tā pietiekami garie lietu izskatīšanas termiņi un sabiedrībai tiesas kļūs nepieejamākas. Par situāciju tiesu sistēmā M.Segliņš informēs Ministru prezidentu V. Dombrovski, skatot valdībā nākamā gada budžetu. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv