Informācija presei
Tiesnešiem piemērotas piezīmes
Šī gada 17.aprīlī Tiesnešu disciplinārkolēģija skatīja divas disciplinārlietas, abās no tām tiesnešiem piemēroti disciplinārsodi – piezīmes. Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatīja tieslietu ministra ierosināto disciplinārlietu par tiesneša rīcību, tīši pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 510.panta pirmo daļu un 513.panta pirmo un otro daļu pārkāpumu, kas izpaudās apspriedes noslēpuma pārkāpumā. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izvērtējot disciplinārlietas materiālus un uzklausot tiesneša paskaidrojumus, nolēma tiesnesim uzlikt disciplinārsodu – piezīmi. Tāpat minētajā disciplinārkolēģijas sēdē izskatīta disciplinārlieta, kas ierosināta ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja lēmumu par tiesneša rīcību, tīši pārkāpjot Civilprocesa likuma 199.panta trešo daļu un nepildot darba pienākumus, kas izpaudās, tiesnesim kavējot pilna tiesas sprieduma sastādīšanu par četriem mēnešiem. Izvērtējot disciplinārlietas materiālus un uzklausot tiesneša paskaidrojumus, disciplinārkolēģija nolēma tiesnesim uzlikt disciplinārsodu – piezīmi.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv