Informācija presei
Tiesnesim izsaka rājienu
Šodien, 6.februārī, Tiesnešu disciplinārkolēģija skatīja divas disciplinārlietas, no kurām vienā piemērots rājiens, bet otra – atlikta. Tā, Tiesnešu disciplinārkolēģija skatīja ar tieslietu ministra šī gada 16.janvāra rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret rajona tiesas tiesnesi par tīšu Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 243.panta astotās daļas, 244.panta, 257.panta pirmās daļas pārkāpumu, kas izpaudās neatbilstošā rīcībā pierādījumu vērtēšanā un rīcībā ar izņemto mantu, kā arī likuma „Par tiesu varu” 17.panta pirmās daļas pārkāpumu, proti, ka pārkāpa tiesas pienākumu, izskatot jebkuru lietu, noskaidrot objektīvo patiesību. Tiesnešu disciplinārkolēģija tiesnesim piemēroja disciplinārsodu – rājienu. Tāpat šodien bija paredzēts izskatīt ar pilsētas tiesas priekšsēdētāja 2015.gada 12.janvāra lēmumu ierosināto disciplinārlietu pret pilsētas tiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā. Taču lietas izskatīšana atlikta uz 2015.gada 20.februāri.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv