Informācija presei
Tiesnesim piemēro piezīmi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā
Piektdien, 18.septembrī, Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatīja disciplinārlietu pret tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā un darba pienākumu nepildīšanu saistībā ar tiesneses atstatīšanos no lietu un pieteikumu izskatīšanas. Minētajā gadījumā Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma piemērot disciplinārsodu – piezīmi. Disciplinārlieta pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi ierosināja tieslietu ministrs šī gada 1.jūlijā. Tāpat Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatīja ar tieslietu ministra 2015.gada 23.jūlija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā un nolēmuma pieņemšanā. Izvērtējot disciplinārlietas materiālus, Tiesnešu disciplinārkolēģija konstatēja, ka tiesnesis uz lietas izskatīšanas brīdi vairs neieņem tiesneša amatu. Līdz ar to Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma izbeigt disciplinārlietu. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv