Tiesnesim piemēro rājienu par tiesas nolēmumu nesastādīšanu laikā
Piektdien, 29.maijā, Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot disciplinārlietu pret tiesnesi par tiesas nolēmumu nesastādīšanu likumā noteiktā termiņā, nolēma uzlikt disciplinārsodu – rājienu. Tiesnešu disciplinārkolēģija, 29.maija sēdē izskatīja disciplinārlietu, kas pret (pilsētas) rajona tiesas tiesnesi ierosināta ar tiesas priekšsēdētāja lēmumu par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.13 panta, Civilprocesa likuma 194. panta un 250.25 panta pirmās daļas normas tīšu pārkāpumu.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv