Tiesnešu disciplinārkolēģija izbeidz divas lietas un izsaka vienu piezīmi
6. novembrī Tiesnešu disciplinārkolēģija sēdē izskatīja 3 disciplinārlietas, kas ierosinātas ar tieslietu ministra rīkojumiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.27 pantā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu. Proti, ar tieslietu ministra 2015. gada 1. oktobra rīkojumiem ierosinātas divas disciplinārlietas pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu. Tiesnešu disciplinārkolēģija izvērtējot disciplinārlietu materiālus un tiesnešu sniegtos mutvārdu paskaidrojumus sēdes laikā, nolēma vienam tiesnesim uzlikt disciplinārsodu – piezīmi, bet otru lietu izbeidza, atzīstot tiesneša norādītos apstākļus, kas kavēja valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanu likumā noteiktā termiņā, par attaisnojošiem. Tiesneša disciplinārkolēģija izskatot ar tieslietu ministra 2015. gada 1. oktobra rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi par nesavlaicīgu valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanu, konstatēja, ka uz izskatīšanas brīdi ir iestājies noilgums disciplinārsoda uzlikšanai, tāpēc disciplinārlietu izbeidza.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv