Informācija presei
Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē skata lietu pret tiesnesi par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu
Šā gada 3.jūlijā notika Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēde, kuras laikā tika izskatīta ar tieslietu ministres Baibas Brokas rīkojumu ierosinātā disciplinārlieta pret rajona tiesas tiesnesi par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. No Valsts policijas darbinieka sastādītā protokola tika konstatēts, ka tiesnese pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumus par braukšanas ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā. Par minēto pārkāpumu paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8 panta otrajā daļā. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot disciplinārlietas materiālus un uzklausot pašu tiesnesi, nolēma konkrētajā gadījumā disciplinārsodu nepiemērot. Papildu informācija Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izveidota tiesnešu konferencē, un kura izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv