Latvijas Tiesnešu mācību centrs (turpmāk - LTMC) piedāvā iespēju piedalīties seminārā „Jauno tiesnešu mācības”.  Seminārs ieteicams juristiem, kuri nākotnē vēlas kļūt par tiesnešiem, kā arī citiem interesentiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas tiesvedības jautājumos, uzzināt jaunāko tiesu praksi, kā arī ar kvalificētiem pasniedzējiem, praktiķiem un tiesnešiem apspriest tiesību aktualitātes. Šobrīd semināra galvenā mērķauditorija ir jaunie tiesneši ar darba stāžu līdz vienam gadam. Semināra forma – trīs piecu dienu semināri (viena nedēļa mēnesī), kuros tiek apskatīti aktuālie jautājumi krimināltiesībās, kriminālprocesā, civiltiesībās, civilprocesā, starptautiskajās, ES tiesībās, cilvēktiesībās, kā arī tiek aplūkota juridiskā tehnika. Mācības notiek: 1. nedēļa: 2009. gada 14.-15.septembris 2. nedēļa: 2009. gada 12.-16.oktobris 3. nedēļa: 2009. gada 9.-13.novembris Piedalīšanās - dalībniekiem ir iespēja piedalīties gan atsevišķās lekcijās pēc savas izvēles, gan apmeklēt visas zemāk minētās lekcijas. Vienas lekcijas cena vienai personai 25,00 LVL, otrās lekcijas apmeklējums 25,00 LVL, katra nākamā lekcija 10,00 LVL, ieskaitot PVN. Pilna Jauno tiesnešu programma (visas lekcijas vienas nedēļas ietvaros) maksā 150,00 LVL, ieskaitot PVN. Cenas attiecas uz šo konkrēto piedāvājumu. Mācību dalībniekiem tiks nodrošināti izdales materiāli. Semināra programma 14. septembris     12:30 -16:15 Spriedumu rakstīšanas tehnika (2 lekcijas) Lektore: Veronika Krūmiņa, Augstākās Tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore   15. septembris     10:00-11:30 Starptautisko tiesību sistēma, starptautiskās publiskās un ES tiesības nacionālo tiesību kontekstā I Lektors: Māris Lejnieks, LU Juridiskās fakultātes lektors   11:45-13:15 Tiesneša iesniegums Satversmes tiesai Lektors: Jānis Neimanis, Augstākās Tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators   14:00-17:15  Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana (2 lekcijas) Lektors: Māris Vīgants, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis   16. septembris     10:00 -11:30 Cilvēktiesību pārkāpumu identificēšana. Cilvēktiesību aizsardzības sistēma (ANO, EP) Lektors: Mārtiņš Mits, Rīgas Juridiskās augstskolas lektors   11:45 - 13:15 Informācija par starptautiskām lietām internetā Lektore: Ligita Gjortlere, RGSL bibliotekāre   17. septembris     9:00-10:30 Ekspertīzes veidi un iespējas Lektors: Gatis Bebris, Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks   10:45-12:15 Nopratināšanas taktika Lektors: Uldis Miķelsons, Dr.iur.   13:00-16:15 Pierādīšanas teorijas pamatnostādnes (2 lekcijas) Lektore: Kristīne Strada-Rozenberga, LU Juridiskās fakultātes profesore   18. septembris     09:00 - 10.30 Starptautisko tiesību sistēma, starptautiskās publiskās un ES tiesības nacionālo tiesību kontekstā II Lektors: Māris Lejnieks, LU Juridiskās fakultātes lektors   10:45 – 14:10 Prejudiciālais nolēmums, t.sk., acte clair, un tiesnešu atbildība ES tiesībās I (2 lekcijas) Lektors: Arnis Buka, ES tiesību speciālists Lai pieteiktos mācībām, Jums ir jānosūta pieteikums uz e-pastu: anda@ltmc.lv, precīzi norādot datumu un lekcijas nosaukumu. Pieteikumu var aizpildīt arī LTMC mājas lapā www.ltmc.lv. Sīkāku informāciju par citiem LTMC rīkotajiem semināriem Jūs varat iegūt mājas lapā www.ltmc.lv, pa telefonu 67895876 vai rakstot uz e-pastu: anda@ltmc.lv.