Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus Tiesu administrācijas (turpmāk – TA) nolikumā, ko izstrādājuši Tieslietu ministrijas un TA speciālisti. Noteikumi par kārtību, kādā nodokļi, valsts nodevas un citi obligātie maksājumi ieskaitāmi valsts budžetā paredz, ka pārmaksātās vai nepareizi iekasētās valsts nodevas atmaksā 15 dienu laikā. Atmaksa tiek veikta pēc tās iestādes rakstiska atzinuma iesniegšanas, kura iekasējusi valsts nodevas, vai tiesas lēmuma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Kā teikts TA nolikuma grozījumu anotācijā, šī kārtība par pārmaksātas nodevas atmaksu attiecas arī uz nodevām par darbību veikšanu tiesu iestādēs un nodevām par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Tas darāms gadījumos, ja nodeva iemaksāta nepareizajā TA administrētajā valsts budžeta kontā, kā arī, ja persona ir iemaksājusi nodevu, bet tiesu iestādē prasības pieteikumu, pieteikumu vai nostiprinājuma lūgumu nav iesniegusi. Pašlaik spēkā esošais regulējums neparedz pilnvaras TA sniegt atzinumu par nepareizi iemaksātās nodevas atmaksu. Līdz ar to, situācijā, kad nodeva ir iemaksāta nepareizi, nav iestādes, kas sniegtu nepieciešamo atzinumu. Pēc grozījumu stāšanās TA šādas pilnvaras būs noteiktas. Tāpat TA nolikumā šodien saskaņota terminoloģija, nosakot, ka „tiesu vienotās informatīvās sistēma” aizstājama ar „tiesu informatīvās sistēma”, dzēšot informāciju par tiesas piesēdētājiem, kā arī nosakot, ka TA direktoram ir viens vietnieks. Ar grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv