Tiesu izpildītājam par pārkāpumiem būs jākārto ārkārtas kvalifikācijas eksāmens
Šī gada 5.oktobrī Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – komisija) skatīja divas pret vienu zvērinātu tiesu izpildītāju ierosinātās disciplinārlietas. Komisija izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta pret zvērinātu tiesu izpildītāju ar tieslietu ministra šī gada 11.augusta rīkojumu. Komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs, nepārskaitot piedzinējam rezervētos naudas līdzekļus pilnā apjomā, pieļāvis būtisku normatīvo aktu pārkāpumu, tādējādi pārkāpjot arī  Tiesu izpildītāju likumā noteikto prasību par ātru un kvalitatīvu nolēmumu izpildi, kā rezultātā nodarīts kaitējums privātpersonas interesēm. Ņemot vērā minēto pārkāpumu, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam rājienu. Tāpat Komisija izskatīja disciplinārlietu pret šo pašu zvērinātu tiesu izpildītāju, kas ierosināta ar tieslietu ministra šī gada 23.septembra rīkojumu. Konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs nav veicis savā lietvedībā pieņemto lietu faktisko pārbaudi vairāk kā četru gadu garumā un nav konstatējis, ka iztrūkst izpildu lietas, nav veicis izpildu darbības pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās monitoringa informācijas, kā arī nav savlaicīgi sniedzis atbildi uz kreditora pieprasījumu. Līdz ar to secināts, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir pieļāvis rupju nolaidību un pārkāpis Tiesu izpildītāju likumu. Ņemot vērā minēto pārkāpumu, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus un to, ka zvērināts tiesu izpildītājs savu vainu atzina, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija nolēma zvērinātam tiesu izpildītājam izteikt rājienu. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 70.pantu, ja zvērinātam tiesu izpildītājam divu gadu laikā no disciplinārsoda uzlikšanas dienas atkārtoti tiek uzlikts disciplinārsods par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, tieslietu ministrs sešu mēnešu laikā no atkārtotā disciplinārsoda uzlikšanas dienas izdod rīkojumu par ārkārtas kvalifikācijas eksāmena noteikšanu šim zvērinātam tiesu izpildītājam.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv