Šodien, 29.martā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Tiesu izpildītāju likumā, kas paredz noteikt, ka tiesu izpildītāju norēķinu konti būs vienīgi Valsts kasē. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts anotācijā, katrs zvērināts tiesu izpildītājs uz sava vārda no parādnieka piedzīto naudas līdzekļu un citu summu, kas pienākas ieinteresētajām personām, saņemšanai atvērs kontu Valsts kasē. Līdz ar to tiks nodrošināts, ka zvērinātu tiesu izpildītāju kā amatpersonu norēķinu konti būs tikai Valsts kasē. Lai operatīvi nodrošinātu kontu atvēršanu Valsts kasē zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību veikšanai, kā arī izslēgtu iespēju personai, kura atstājusi zvērināta tiesu izpildītāja amatu vai kurai uz laiku liegtas iespējas pildīt zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumus, rīkoties ar kontā esošajiem trešo personu naudas līdzekļiem, Tieslietu ministrija informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu, atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas nosūtīs Valsts kasei, tādējādi atvieglojot kārtību, kāda nodrošināma zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu darba nepārtrauktība. Valsts kase nodrošinās kontu apkalpošanas un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Budžeta elektronisko norēķinu sistēmu „eKase” (turpmāk – eKase). Lai zvērināts tiesu izpildītājs atvērtu kontu Valsts kasē un iegūtu tiesības lietot elektronisko norēķinu sistēmu eKase, tam jāiesniedz Valsts kasē iesniegums par konta atvēršanu, jānoformē parakstu paraugu kartīte un jāiesniedz pieteikums par eKases izmantošanu. Minēto dokumentu iesniegšanu Valsts kasē iespējams nodrošināt arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Tāpat noteikts, ka turpmāk zvērinātu tiesu izpildītāju kontā Valsts kasē esošo summu uzskaites grāmatu apstiprināšanu nodrošinās Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv