Jaunumi
evevewv

Šī gada 25. un 26.janvārī tiesu sistēmā strādājošie profesionāļi – tiesneši, advokāti un tiesu izpildītāji piedalījās seminārā “Mediācijas metode advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un tiesu darbā”.  

Semināra mērķis ir apmācīt tiesu sistēmas profesionāļus par mediācijas jautājumiem un mediācijas metožu izmantošanas iespējamību profesionālo pienākumu veikšanā. Kā zināms mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas ir kā papildinājums un reizē arī alternatīva tiesas procesam un kas ieņem aizvien svarīgāku lomu dažāda veida domstarpību gadījumos jebkurā strīda stadijā. Mediācijā puses var panākt uz savām interesēm vērstu rezultātu. Mācības vada sertificētas mediatores Dana Rone un Vladlena Rudusāne, savukārt mācību organizēšanas tehnisko pusi projekta ietvaros nodrošina Latvijas Pašvaldību mācību centrs.

Seminārs tiek organizēts Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta "Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)" (turpmāk – projekts).  

Projekta ietvaros tiks izstrādāta stratēģija un rīcības plāns mediācijas veicināšanai, kas vērsts uz dažādām ieinteresētajām pusēm.

Projektu finansē ES, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu.