Informācija presei
TM aicina pieteikties bezmaksas pirmslaulību mācību programmai
Tieslietu ministrija (TM) sadarbībā ar vairākām izglītības iestādēm uzsāk bezmaksas pilotprojektu pirmslaulību mācību programmā personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā. 2017. gadā, pilotprojekta ietvaros, iespēja piedalīties apmācībās tiks nodrošināta 50 pāriem. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, uzsverot programmas nozīmi stipru Latvijas ģimeņu un savstarpējā cieņā balstītu attiecību veidošanā, atzīmē: “Programmas mērķis ir veicināt ģimeņu stabilitāti, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā. Pirmslaulību apmācību programma sniedz iespēju topošajiem laulātajiem pāriem iegūt zināšanas un izpratni par laulības dzīves būtiskiem jautājumiem, kā arī saņemt praktiskus padomus dažādām laulības dzīves situācijām.” Apmācības programmā ietilpst četri moduļi – plānots, ka katrs ilgs aptuveni 6 akadēmiskās stundas, kuru laikā paredzēts apgūt finanšu pratību, pilnveidojot izpratni par naudas gudru pārvaldību un budžeta plānošanu. Tāpat tiks apgūtas zināšanas un pilnveidota izpratne par laulības tiesiskajiem aspektiem, laulības psiholoģiskajiem un ētiskajiem aspektiem, laulāto ģimenes attiecību veidošanu, vecāku pienākumiem un atbildību. Katra moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā. Apmācības notiks dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā. Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā (dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā), aizpildot pieteikuma veidlapu un norādot vēlamo apmācības norises vietu (reģionu, pilsētu), kā arī apmācības norises laiku.   Papildu informācija: Tieslietu ministrija ir noslēgusi vienošanos ar 5 izglītības iestādēm, kuras īstenos apmācības programmas pilotprojektu:
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”;
  • Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”;
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija;
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
  • Mācību centrs “FIBRA”.
  Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv