Informācija presei
TM darbiniece saņem Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu
Šodien, 16. oktobrī, Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja Kristīne Ķipēna saņēma Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Valsts probācijas dienesta veidošanā un attīstībā. Atzinības raksts tika pasniegts svinīgā pasākumā, atzīmējot dienesta dibināšanas 12. jubileju.