TM delegācija Twinning projekta ietvaros tiksies ar Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem
No 31. maija līdz 2. jūnijam projekta „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) ietvaros Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs kopā ar ministrijas pārstāvjiem dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Horvātiju. Darba vizītes laikā plānots pārrunāt un sekmēt Latvijas Tieslietu ministrijas un Horvātijas Tieslietu ministrijas savstarpējo bilaterālo attiecību stiprināšanu ne tikai Twinning Projekta laikā, bet arī turpmāko projektu ieviešanā un īstenošanā dažādās Tieslietu ministrijas kompetencē esošajās jomās. Tāpat tiks diskutēts par Maķedonijas Twinning projekta "Tiesiskuma stiprināšana" īstenošanas laika pagarināšanu līdz 2017. gada 30. oktobrim, projekta finanšu izlietojumu, kvalitatīvu finanšu uzskaiti un auditēšanu, projekta noslēguma atskaites dokumentu sagatavošanu, kā arī projekta darbu stratēģisko plānošanu noslēdzošajiem mēnešiem. Papildu informācija: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kopā ar Maķedonijas Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumu departamentu un Eiropas Savienības delegāciju Saņēmējvalstī 2015. gada 13. novembrī parakstīja līgumu par Mērķsadarbības (Twinning) projekta Nr. MK 11 IB JH 03 15 „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) (turpmāk – projekts) īstenošanu Saņēmējvalstī.    Projekta ietvaros Latvijas Republikas Tieslietu ministrija iesaistās kā Projekta vadošais partneris, kas ir pirmo reizi ministrijas vēsturē, savukārt Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija ir Projekta jaunākais partneris, kas līdzdarbojas atsevišķu Projekta aktivitāšu īstenošanā. Projekta mērķis ir atbalstīt Saņēmējvalsts tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar Eiropas Savienības likumdošanu un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem. Projekta īstenošanas laiks - 21 mēnesis (no 2015. gada decembra līdz 2017. gada septembrim). Projekta kopējais finansējums – EUR 1 000 000,00. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Komisija. Papildu informāciju par Twinning programmu skatīt: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm   Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv