TM: grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” nemaina pašreizējo kārtību kriminālprocesa atspoguļošanā
Lai novērstu plašsaziņas līdzekļos izskanējušās bažas par preses brīvības ierobežošanu saistībā ar grozījumiem likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, Tieslietu ministrija informē, ka minētie grozījumi nemaina šobrīd Kriminālprocesa likumā jau noteikto kārtību kriminālprocesa atspoguļošanā. Šī gada 15.janvārī Tieslietu ministrija izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē vairākus likumprojektus, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/29/ES. Direktīvas mērķis ir noteikt visā Eiropas Savienībā vienotus minimālos standartus attiecībā uz noziegumos cietušo tiesību aizsardzību, atbalstu un līdzdalību kriminālprocesā, tai skaitā uz cietušo personu privātās dzīves aizsardzību. Tās prasību pilnīgai izpildei izstrādāta likumprojektu pakete, kas paredz grozījumus Kriminālprocesa likumā, Latvijas Sodu izpildes kodeksā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem". Tieslietu ministrija norāda, ka sagatavotajiem grozījumiem likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” ir tikai precizējošs raksturs, lai saskaņotu to ar Kriminālprocesa likuma normām, nemainot un nepaplašinot jau esošo regulējumu. Proti, Kriminālprocesa likums nosaka, ka kriminālprocesa laikā lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums un ar tiem drīkst iepazīties amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, kā arī personas, kurām minētās amatpersonas attiecīgos materiālus uzrāda šajā likumā paredzētajā kārtībā. Tāpat Kriminālprocesa likums nosaka, ka pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā pabeigšanai izpaužamas tikai ar izmeklētāja vai prokurora atļauju un viņa noteiktajā apjomā. Savukārt likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” spēkā esošā 7.panta otrā daļa paredz tikai to, ka nav publicējami pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Ņemot vērā, ka pašreizējais likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” regulējums neatbilst Kriminālprocesa likumā noteiktajam, Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi paredz izteikt likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7.panta otro daļu jaunā redakcijā, proti, ka aizliegts publicēt kriminālprocesa materiālus līdz kriminālprocesa pabeigšanai un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā brīdim. Minētais priekšlikums attiecināms tikai uz kriminālprocesa materiāliem un neparedz ierobežojumus publicēt kriminālprocesā iegūtās ziņas. Likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" grozījumi vēl tiks saskaņoti ar citām institūcijām un ieinteresētajām organizācijām, pēc tam izskatīti Ministru kabinetā un Saeimā, līdz ar to aicinām profesionālās organizācijas piedalīties turpmākajā saskaņošanas procesā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv