TM informēs par ministriju priekšlikumiem stingrākai bērnu aizsardzībai pret dzimumnoziegumiem
Trešdien, 22.jūnijā, Noziedzības novēršanas padomes sēdē tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs sniegs TM apkopoto informāciju par ministriju sagatavotajiem priekšlikumiem, kas paredz konkrētus pasākumus bērnu aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. TM rosinās apkopotos priekšlikumus sagatavot kā konkrētus uzdevumus un tos apstiprināt Ministru kabinetā. Ministrijas ir izteikušas priekšlikumus, lai īstenotu sabiedrības un atbildīgo dienestu informēšanas un izglītošanas pasākumus, tostarp par paveikto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un profesionālās pilnveides pasākumus. Vairāki priekšlikumi vērsti uz stingrāku noziegumā cietušo bērnu aizsardzību, tostarp personas datu aizsardzību un bērnam draudzīgas vides radīšanu pierādījumu iegūšanai par vardarbības gadījumiem - TM rosinās atbalstīt Labklājības ministrijas un nodibinājuma “Centrs Dardedze” piedāvāto Bērnu mājas modeli kā risinājumu prakses uzlabošanai darbā ar cietušajiem bērniem kriminālprocesā. Lai izvērtētu Bērnu mājas modeļa ieviešanas iespējas Latvijā, sākotnēji paredzēts to nodrošināt kā pilotprojektu Rīgas reģionā. Tāpat iesniegtie priekšlikumi vērsti uz tiesiskā regulējuma un starpinstitūciju sadarbības efektivitāti, lai nodrošinātu soda neizbēgamību, vainīgā saukšanu pie atbildības un notiesāto resocializāciju. Noziedzības novēršanas padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents, tās sastāvā ir tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, valsts kontrolieris, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.