TM komentārs par interneta portāla “Kas jauns” rakstu saistībā ar īpašuma atbrīvošanu Imantas ielā 25, Rīgā
Saistībā ar medijos nodēvēto mājas izkrāpšanas lietu un 7.septembrī notikušo īpašuma atbrīvošanu Imantas ielā 25, Rīgā, Tieslietu ministrija vērš uzmanību uz vairākiem aspektiem:
  • ņemot vērā, ka Valsts policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā, ar sūdzībām par policistu iespējamām prettiesiskām darbībām ir jāvēršas Iekšlietu ministrijā.
  • attiecībā uz to, vai civillietas par parādu piedziņu ietvaros būtu skatīts jautājums par kāda kriminālprocesa attiecināmību un tajā izmeklētajām iespējamajām krāpnieciskajām darbībām uz šo lietu, būtu jāskaidro tiesā. Komunikācija ir tiesas darba sastāvdaļa, un tās nodrošināšana ir tiesas priekšsēdētāja pienākums. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pēc izvērtējuma sagatavošanas sniegs skaidrojumu par faktiskajiem apstākļiem šajā civillietā.
  • pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača rosinājuma Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir pieprasījusi skaidrojumu par tiesu izpildītāja rīcību 7.septembrī. Saņemtā informācija tiks iesniegta izvērtēšanai arī Tieslietu ministrijā.
  • Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi sagatavos izvērstu informāciju (skaidrojumu) iedzīvotājiem par regulējumu, tiesībām un pienākumiem, kā arī praksi, kad uz spēkā esoša tiesas nolēmuma pamata notiek likumā noteiktā ievešana valdījumā.
  • tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir aicinājis Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi veikt tiesu izpildītāju apmācības par komunikāciju ar sabiedrību līdzīga veida situācijās.