TM, LTRK un UR paraksta saprašanās memorandu
Trešdien, 20. novembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un Uzņēmuma reģistra (UR) galvenā valsts notāre Guna Paidere parakstīja saprašanās memorandu par UR reģistru nepubliskās daļas dokumentos iekļauto ziņu izmantošanu.           Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver: "Mūsu prioritāte ir droša, godīga un tiesiska uzņēmējdarbības vide Latvijā. Un ir būtiski to īstenot, sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem un atrodot labāko praktisko risinājumu aktuālo jautājumu sakārtošanai. Memoranda parakstīšana starp TM, LTRK un UR ir apliecinājums kvalitatīvai, saliedētai un uz rezultātu vērstai sadarbībai." “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā viedokļu veidošana notiek biedriem vienojoties par to, kā veicināt uzņēmējdarbības vidi, kur intensīvu diskusiju rezultātā tika pieņemts lēmums par nepieciešamību parakstīt nodomu protokolu par sadarbību ar UR un TM par reģistrācijas lietu nepubliskās daļas dokumentos iekļauto ziņu izmantošanas jomu. Mums ir svarīgi, ka Latvija izpilda Moneyval rekomendācijas, lai tādējādi nenokļūtu tā saucamajā “pelēkajā sarakstā”, kas var būtiski sarežģīt uzņēmējdarbību. Šis dokuments veicinās informācijas atklātību, mazinot administratīvo slogu, tādējādi tieši uzlabojot biznesa vides kvalitāti, kas ir viens no galvenajiem biedrības mērķiem,” akcentē LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Ar 2019.gada 14.novembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” tika apstiprināta vispārējā kārtība, kādā notiek UR uzkrāto datu un dokumentu apstrāde. "Jaunais regulējums paredz ikvienam no mums plašu piekļuvi reģistros uzkrātajai vispārpieejamajai informācijai. Taču jau grozījumu izstrādes laikā tika secināts, ka ir nepieciešams specifisks regulējums ierobežotas pieejamības dokumentos iekļauto ziņu izmantošanai, lai nodrošinātu specifiskus pakalpojumus. Šodien parakstītais nodomu protokols rāda skaidru apņemšanos diskutēt un kopīgi radīt sabalansētu regulējumu, kas nodrošina gan uzņēmēju intereses, gan privātuma aizsardzību,” uzsver UR galvenā valsts notāre Guna Paidere. Memorands paredz turpmāk TM, LTRK un UR sadarboties, izvērtējot UR reģistru lietu nepubliskās daļas dokumentos iekļauto ziņu izmantošanas iespējas un līdzdarboties pasākumos, tai skaitā veikt pētījumus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu un to piemērošanas prakses uzlabošanai. Saprašānās memorands    Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv