Informācija presei
Finanses

Piektdien, 14.augustā, Tieslietu ministrija ir sniegusi negatīvu atzinumu par Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojuma projektu saistībā ar nodokļu politikas attīstības virzieniem, jo tas neparedz nekustamā īpašuma nodokļa reformu.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Mums ar Finanšu ministriju atšķiras viedokļi par to, kad nepieciešams uzsākt darbu pie nekustamā īpašuma nodokļa reformas un cik ilgā laikā tas paveicams. Taču ir nepieļaujami, ka viedokļu atšķirības kalpo par iemeslu tam, ka Finanšu ministrija savā ziņojumā par nodokļu politikas attīstības virzieniem ne ar vienu vārdu faktiski nepiemin NĪN. Ziņojumā tiek rosināts nodokļu paaugstinājums astoņos īpašos nodokļu režīmos, bet vienlaikus tajā nav paredzēti NĪN reformas piedāvājumi.”

Tieslietu ministrija uzsver, ka jebkādas izmaiņas kadastrālajās vērtībās tieši ietekmē arī nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Līdz ar to vēl pirms plānoto kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas ir nepieciešams piedāvāt mehānismu iedzīvotāju pasargāšanai no nesamērīga nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kāpuma.

Savukārt Finanšu ministrijas izstrādātājā ziņojumā piedāvātās nodokļu izmaiņas vispār neparedz nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanu. Tieslietu ministrijas ieskatā valsts nodokļu politikas attīstības virzieni nav skatāmi atrauti no nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanas.

Taču ne FM sagatavotais informatīvais ziņojums, ne piedāvātais valdības sēdes protokollēmuma projekts neparedz nekustamā īpašuma nodokļa reformas piedāvājumus, konkrētus uzdevumus Finanšu ministrijai attiecīgo piedāvājumu izstrādei, kā arī netiek piedāvāts laika grafiks nekustamā īpašuma nodokļa reformas veikšanai.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Vitenburgs, tieslietu ministra preses sekretārs
Tālrunis: 67036759, e-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv