Informācija presei
TM no iekšējiem resursiem novirzīs 2,45 milj. eiro tiesu darbinieku atalgojuma palielināšanai
Valsts budžeta līdzekļi netika piešķirti daudziem Tieslietu ministrijas nozīmīgiem pasākumiem, tādēļ Tieslietu ministrija ir radusi finansējumu no iekšējiem resursiem un 2020. gadā novirzīs 2,45 milj. eiro tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanai vidēji par 10%, lai sasniegtu tiesu darbinieku algu reformas ietvaros iepriekš plānotos 85 % no mēnešalgu grupas. 2016. gadā Tieslietu ministrija, Prokuratūra, Tiesu administrācija un Augstākā tiesa vērsās pie ministru prezidenta ar priekšlikumu par tiesu darbinieku atlīdzības palielināšanu. Tika nolemts, ka trīs gadu periodā, sākot no 2017. gada, no valsts budžeta līdzekļiem pakāpeniski tiks palielināta tiesu darbinieku atlīdzība. Valsts budžeta līdzekļi tika piešķirti tikai 2017. gadā, atalgojumu palielinot līdz 75% no atbilstošās amatu grupas noteiktā maksimālā apmēra spēkā esošā normatīvā regulējuma ietvaros. Savukārt 2018. gadā no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem tika palielināts tiesnešu un prokuroru atalgojums par 20%. Diemžēl 2019. gadā netika piešķirts valsts finansējums tiesu darbinieku atalgojuma celšanai, tādēļ Tieslietu ministrija rada iespēju no iekšējiem resursiem šim mērķim novirzīt 2,45 milj. eiro, kas 2020. gadā ļaus sasniegt iepriekš plānotos 85% no noteiktā maksimālā apmēra. Vienlaikus no valsts budžeta līdzekļiem 390 000 eiro 2020. gadā tiks ieguldīti tiesās, lai uzlabotu tiesu darba apstākļus un nodrošinātu tiesas ar piemērotām telpām un mūsdienīgām informācijas apmaiņas tehnoloģijām.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv