TM novērsīs ST spriedumā norādītās regulējuma nepilnības
2016. gada 16. jūnijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā “Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes tiesa spriedumā norādījusi, ka konkrētā norma ir labs mehānisms un nepārkāpj parādnieka tiesības, tomēr ir pilnveidojams regulējums, lai nodrošinātu, ka norma neaizskar bērnu intereses. Satversmes tiesa kopumā normu ir novērtējusi par atbilstošu, un tās efektivitāte ir pierādījusies praksē, turklāt tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs norāda, ka, ņemot vērā 2015. gada 1. jūlijā uzsākto parādnieku datu publiskošanu un atgūto līdzekļu apjoma palielināšanos, ir iespējams veikt būtiskus grozījumus likumā – uzturlīdzekļu saņemšanai palielināt vecuma slieksni no 18 līdz 21 gadam, ja pēc pilngadības sasniegšanas persona turpina iegūt izglītību mācību iestādē. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka ministrija nekavējoties uzsāks darbu pie norādīto nepilnību novēršanas, lai novērstu iespējamos riskus bērnu tiesību ierobežošanai uz privātās dzīves neaizskaramību. Tiesiskā regulējuma pilnveidošanai Satversmes tiesa ir devusi laiku līdz 2017. gada 1. februārim. Parādnieku datu publiskošana sekmējusi būtisku regresa kārtībā atgūto izmaksāto uzturlīdzekļu apjoma palielināšanos, proti, 2016. gada maijā regresa kārtībā tika atgūti izmaksātie uzturlīdzekļi 328 440 eiro apmērā, kas ir līdz šim lielākais vienā mēnesī atgūto izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs šajā gadā. No 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam kopā regresa kārtībā tika atgūti izmaksātie uzturlīdzekļi 1 597 004 eiro apmērā, kas ir par 352 720 eiro jeb 28% vairāk nekā periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. maijam.                   Informāciju sagatavoja: Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv   Evija Pērkone Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Tālrunis: 67830634 E-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv