Informācija presei
TM novirzīs 494 590 euro ieslodzījuma vietu drošības stiprināšanai
Otrdien, 27. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"", kas pagarina termiņu jaunās cietumu sistēmas ieviešanai nepieciešamo grozījumu izstrādei Latvijas Sodu izpildes kodeksā un Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Projekts paredz uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2016. gada 1. decembrim. Tas nodrošinās kvalitatīvu normatīvo aktu grozījumu izstrādi, kā arī pietiekamu laiku grozījumu pieņemšanai līdz jaunā cietuma atvēršanai Liepājā. Līdz tam nebūtu lietderīgi izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, jo jaunā cietuma plānojums vistiešāk ietekmēs arī grozījumu nianses. Savukārt, atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūru (Riigi Kinnisvara AS), kas nodrošina jaunā cietuma būvprojekta izstrādi un būvprojekta izstrādātāju SIA „REM PRO”, paredzams, ka 2015. gadā radīsies projektēšanas tiešajām izmaksām paredzēto līdzekļu ietaupījums, jo projektēšanas darbu līgumcena ir zemāka par sākotnēji plānoto. Līdzekļu ietaupījumu 494 590 euro apmērā Tieslietu ministrija novirzīs drošības stiprināšanai ieslodzījuma vietās, lai nodrošinātu personu mantu un sūtījumu efektīvu pārbaudi un novērstu aizliegto priekšmetu nokļūšanu pie ieslodzītajiem, tādejādi uzlabojot drošību ieslodzījuma vietās. Papildu informācija: Liepājā, Alsungas ielā, līdz 2019. gadam plānots uzbūvēt pirmo jauno un moderno cietumu Latvijā. Cietuma būvprojektu izstrādā SIA “REM PRO”. Projektēšanas darbus plānots pabeigt 2016. gada pavasarī. Ar rīkojuma projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv