TM organizē nacionālo kontaktpunktu sanāksmi
Trešdien, 5. oktobrī, ar Eiropas aģentūras Eurojust sastāvā esošā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās (European Judicial Network in criminal matters - turpmāk EJN) atbalstu notika pirmā Tieslietu ministrijas organizētā EJN Latvijas nacionālo kontaktpunktu sanāksme “Tiesiskā sadarbība - pretī samērīgumam un lietderībai”, kurā piedalījās 60 pārstāvji no tiesu, prokuratūras un Valsts policijas iestādēm. Tieslietu ministrija kā galvenais EJN koordinators Latvijā, kopīgi ar pārstāvjiem no Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas un Valsts policijas  Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskā sadarbības biroja  nodrošināja sanāksmes saturisko ietvaru, kas ļāva dalībniekiem ne tikai iepazīt pārrobežu tiesiskās sadarbības instrumentus, bet arī īstenot to      praktiski. Sanāksmi vadīja EJN Latvijas    nacionālie kontaktpunkti - Baiba Jugane - Lintere,  Jūlija Muraru - Kļučica, Viktors Makucevičs, Una Brenča, Dagmāra Skudra, Maija Andrijauska un Olga Trocka. Sanāksmes dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar plašu krimināltiesisko sadarbības instrumentu klāstu, kas attiecināmi gan uz krimināltiesiskās sadarbības veicināšanu, gan dažām informācijas sistēmām, kas atvieglo pārrobežu jautājumu ātrāku risināšanu, kā piemēram, EJN, Eurojust, SIS, ECRIS, Zviedrijas programmas rīki, Eiropols, Interpols. Minētās sadarbības veicināšanas iespējas prezentēja Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas pārstāvji -  Jūlija Muraru - Kļučica, Evija Daņilova, un Dagmāra Skudra. Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvji Zane Ozola, Maija Andrijauska un Una Brenča sniedza skaidrojumu par jaunā ES instrumenta Eiropas Izmeklēšanas Rīkojuma piemērošanu, kas Latvijā tiks ieviests ar 2017. gada jūniju un Eiropas Apcietinājuma Rīkojuma piemērošanu, izvērtējot proporcionalitātes un efektivitātes principus. Sanāksmes trešajā daļā pasākuma dalībnieki iegūtās zināšanas par ES rīkiem un jaunajiem tiesiskās sadarbības instrumentiem varēja izmantot praktiskas situācijas risināšanā. Dalībnieki darba grupās risināja kriminālpārkāpuma situāciju, izmantojot pārrobežu sadarbības instrumentus. Tieslietu ministrijas Tiesiskās sadarbības departamenta direktore Baiba Jugane-Lintere pasākuma noslēguma uzrunā uzsvēra, ka dalībnieki tika iedrošināti izmantot tiesiskās sadarbības rīkus praktiski un aicināti ikdienas darbā pielietot sanāksmē gūto pieredzi. EJN Latvijas kontaktpunkti cer, ka šīs dienas sanāksmē ik katrs saņēma jaunu redzējumu un atziņu par starptautisko tiesisko sadarbību kā savu sabiedroto.   Sanāksmes fotogrāfijas pieejamas ŠEIT.