Informācija presei
27.jūnijā, Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksmes ietvaros apstiprināja priekšlikumu par vienotas ES patenta aizsardzības sistēmas izveidi, kā arī priekšlikumu par vienotu ES patenta aizsardzības sistēmas ietvaros piemērojamo tulkošanas kārtību. Latviju sanāksmē pārstāvēja Karīna Korna, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre, kura uzsvēra šī lēmuma vēsturisko nozīmi: „Tas ir apsveicami, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ir spērušas izšķirošo soli ar mērķi veicināt inovāciju attīstību Eiropas Savienības līmenī, vienojoties par instrumentiem, kuri daudziem uzņēmējiem sniegs iepriekš nepieredzētas attīstības iespējas.” Sistēmas mērķis ir visā ES izveidot vienotu, vienkāršāku, lētāku un efektīvāku ES patenta piešķiršanas un aizsardzības sistēmu, paverot iespējas saņemt patentu tiem uzņēmējiem, kam iepriekš finansiālu apstākļu dēļ nebija iespēju savu izgudrojumu patentēt. Šobrīd Eiropas patenta apstiprināšana daļā no ES dalībvalstīm izmaksā EUR 20 000, no kuriem aptuveni EUR 14 000 ir tulkošanas izmaksas. Ar ES patenta izveidi, patenta, kas būtu spēkā 25 ES dalībvalstīs, izmaksas nepārsniegtu aptuveni EUR 6200, bet tulkošanas izmaksas veidotu tikai aptuveni 10 % no tām. Darbs pie ES patenta vienotas aizsardzības sistēmas izveides notiek jau vairāk nekā 30 gadu. Tikai Ungārijas prezidentūras laikā ir izdevies panākt ievērojamu progresu sistēmas izstrādē, bet neattiecinot to uz visām ES dalībvalstīm, jo Itālija un Spānija diskusiju laikā nevarēja piekrist vienam no sistēmas pamata elementiem. Pārējās 25 ES dalībvalstis izvēlējās uzsākt ciešāku sadarbību 2010. gada decembrī. Pašlaik vēl tiek diskutēts par iespējamiem risinājumiem attiecībā uz vienotas ES patenta tiesvedības sistēmas izvedi. Kā K.Korna norādīja, lai sistēma varētu veiksmīgi funkcionēt, tiesību aktiem, kuri reglamentē katra elementa būtību un darbību, būtu jāstājas spēkā vienlaikus. Lai abi priekšlikumi stātos spēkā, vēl nepieciešams Eiropas Parlamenta atbalsts. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas