Informācija presei Jaunumi
1

Šī gada 13. un 14. decembrī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un Latvijas vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa piedalās Eiropas Padomes tieslietu ministru konferencē “Noziedzība un krimināltiesības: atjaunojošā justīcijas loma Eiropā” Venēcijā (Itālijā). Konferences mērķis ir atjaunot taisnīgumu Eiropas Padomes krimināllietās, pamatojoties uz Eiropas un starptautiskiem pētījumiem un ņemot vērā labāko praktisko pieredzi no dalībvalstīm.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs norāda: "Eiropas dalībvalstīm ir būtiski dalīties savā jurisdikcijas pieredzē, lai veicinātu efektīvu tieslietu sistēmu visā Eiropā.” 

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga uzsver: “Atjaunojošās justīcijas metožu ir daudz vairāk nekā tikai likumpārkāpēja un cietušā izlīgums kriminālprocesā. Šī ir jauna filosofija, kuras metodes lietojamas gan cietušo atbalstā, gan noziedzības prevencijā.”

Konferences ietvaros plānots diskutēt arī par - nepilngadīgo krimināllietām, īpaši aicinot dalībvalstis koncentrēties uz tādām tēmām kā plaši izplatītu atjaunojoša tiesiskuma izmantošanu nepilngadīgajiem, kuri ir pretrunā ar likumu, un nepilngadīgajiem noziegumu upuriem; uz plašu atjaunojošās tiesiskumu izmantošanu kā krimināltiesību sistēmas papildinājumu, lai atbalstītu tās reformu, kuras mērķis ir atturēties no noziedzības, upuru atveseļošanās un likumpārkāpēju atlīdzināšana un reintegrācija; kā arī uz plašu apmācību atjaunojošā tiesiskuma jomā kā atslēgu, lai īstenotu Eiropas Padomes ieteikumu pamatojoties uz EP rekomendāciju par atjaunojošo tiesiskumu krimināllietās (2018)8.

Konference tiek organizēta Itālijas Eiropas Padomes Ministru komitejas vadībā.