Informācija presei
TM rosina nodrošināt personas datu publiskošanu katastrofu situācijās
Otrdien, 7. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā izvērtēta atbildīgo institūciju kompetence un normatīvais regulējums rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī ierosināts veikt grozījumus likumos, lai nodrošinātu personas datu publiskošanu katastrofu situācijās. Informatīvajā ziņojumā Tieslietu ministrija secināja, ka katastrofas gadījumā informācijas par cietušajām personām publiskošanai ir leģitīms mērķis, jo operatīvi sniedzot informāciju radiem un ieinteresētajām personām par cietušo personu un viņas atrašanās vietu, tiktu pēc iespējas īsākā laikā nodrošinātas neatliekamas darbības, piemēram, uzraudzība cietušās personas aizgādībā, aizgādnībā vai aizbildnībā esošajām personām, kā arī cietušās personas tiesiskās intereses, piemēram, sociālās palīdzības nodrošināšana, darba devēja informēšana utt.. Ziņojumā konstatēts, ka par cietušo personu identificēšanu un sabiedrības informēšanu par katastrofā cietušajām personām ir atbildīga Valsts policija, kurai spēkā esošie normatīvie akti neparedz tiesības katastrofu situācijās informēt sabiedrību par cietušām personām. Tādējādi normatīvajos aktos būtu nostiprināms Valsts policijas pienākums publiskot katastrofā cietušo un mirušo personu personas datus. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija rosina veikt grozījumus Pacientu tiesību likumā un likumā “Par Valsts policiju”, nosakot Valsts policijai pienākumu publiskot katastrofā cietušo un mirušo personu personas datus, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par cietušo personu un viņas atrašanos noteiktā ārstniecības iestādē, nosakot minētā informācijas apjomu, publiskošanas vietu un tās publiskošanas termiņu.   Pamatojoties uz Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu, Ministru kabinets, lai nodrošinātu iespēju katastrofu gadījumos neidentificēto cietušo un mirušo personu datu publicēšanu identificēšanas nolūkos, uzdeva Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai kā atbildīgajām institūcijām izstrādāt grozījumus likumā "Par policiju" un Pacientu tiesību likumā, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. janvārim iesniedzot tos izskatīšanai Ministru kabinetā.   Papildu informācija: Saistībā ar Zolitūdes traģēdiju Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisija secināja, ka valstī nav vienotas prakses un reglamentācijas attiecībā uz informācijas sniegšanas / nesniegšanas kārtību ārkārtējās situācijās, to skaitā dažāda veida katastrofu un sevišķi bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumos, kā arī nav viennozīmīgas izpratnes par publiskas informācijas sniegšanu par cilvēku upuriem un cietušajiem. Tāpēc Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju tika uzdots izvērtēt, kādos normatīvajos aktos ir nepieciešams veikt grozījumus, lai nodrošinātu katastrofās cietušo personu publiskošanu.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv