TM rosinātā administratīvo sodu reforma novērsīs pārkāpumu izdarīšanas cēloņus
Publiskajā vidē plaši izskanējusi Tieslietu ministrijas iniciatīva atteikties no soda - administratīvais arests personām, kas vada transportlīdzekli alkohola ietekmē. Informējam, ka Tieslietu ministrija nevis atsakās no šādu personu sodīšanas, bet gan piedāvā daudz efektīvāku sodu, proti, "dzērājšoferiem" par braukšanu reibumā tiks atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, un, lai tās atgūtu, personai būs jāiesaistās sociālās korekcijas programmā. Papildus tiks paredzēta transportlīdzekļa konfiskācija. Tieslietu ministrija pašlaik strādā pie risinājuma, kas paredzēs adekvātu un efektīvāku ietekmēšanas līdzekli personām, kas vada transportlīdzekļus alkohola ietekmē. Administratīvais arests kā sods par braukšanu dzērumā ir tikai reakcija uz  notikuma sekām, nevis cīņa ar šādas rīcības cēloņiem. Ārsti, kas strādā ar atkarības jautājumiem, vienbalsīgi atzīst, ka administratīvais arests nav efektīvs līdzeklis cīņā ar "dzērājšoferiem". Atkarību profilakses speciālisti apliecina, ka persona, kas ir pieķerta, braucot reibumā, pirms tam ir vadījusi mašīnu reibumā vidēji 23 reizes. Tas apliecina, ka šī problēma lielākoties ir saistīta ar alkohola atkarības jautājumu, un valsts nevar atkarības problēmu atrisināt ar formālu soda piemērošanu. Papildus, lai aizsargātu sabiedrības drošību un ierobežotu "dzērājšoferu" piekļuvi transportlīdzeklim, atsevišķos gadījumos tiks paredzēta iespēja konfiscēt pārkāpējam piederošo transportlīdzekli, lai nodrošinātu, ka pēc pārkāpuma konstatēšanas un soda piemērošanas "dzērājšoferis" neturpinātu braukt. Administratīvos sodus Latvijā piemēro saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas tika radīts padomju laikos un joprojām daļēji atspoguļo padomju izpratni par sodu sistēmu kā „sabiedrības atriebības” instrumentu. Tieslietu ministrijas rosinātās pārmaiņas ir vērstas uz demokrātiskai un tiesiskai valstij atbilstošas sodu sistēmas ieviešanu, kas koncentrējas uz prettiesiskas rīcības cēloņu novēršanu. Ideja par atteikšanos no administratīvā aresta guva atbalstu ne tikai valdībā, bet arī Saeimā – 2016. gada oktobrī Saeima 2. lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Administratīvo pārkāpumu procesa likums", kas neparedz tādu soda veidu kā administratīvais arests. Paredzams, ka likumprojekts varētu stāties spēkā no 2020. gada janvāra, bet precīzs termiņš būs atkarīgs no Saeimas lēmuma.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv