Informācija presei Jaunumi
lll

No 2021. gada 1. decembra līdz 8. decembrim notiks tieslietu nozares pasaules līmeņa pasākums - Starptautiskā Tieslietu nedēļa. Šī gada Starptautiskās Tieslietu nedēļas viens no organizatoriem ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, kas sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Atvērtās pārvaldības partnerību (Open Government Partnership) un valstu grupu Atbalstītāji miermīlīgām, taisnīgām un iekļaujošām sabiedrībām (The Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies) nedēļas ietvaros rīko virkni pasākumu tieslietu nozares politiķiem un ekspertiem visā pasaulē.

Starptautiskā Tieslietu nedēļa norisināsies virtuālā formā ar diskusijām, dialogiem un sarunām, lai atbalstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 16. mērķi “Miers, taisnīgums, laba pārvaldība”.

Šī gada Starptautiskās tieslietu nedēļas centrālais notikums norisināsies 6. decembrī, kad Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā notiks tiešsaistes diskusija “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs”. Diskusijas mērķis ir pārrunāt tieslietu jomas transformāciju, atdzīvinot sabiedriskā līguma idejas un stiprinot demokrātiskās vērtības.

Kā norāda J. Bordāns: “Ir liels gods būt organizatoru vidū diskusijai, kurā tieslietu nozares profesionāļi dalās praktiskā rakstura pieredzē, stiprinot pieeju tiesiskumam, izmantojot tehnoloģijas un datus, kā arī ieviešot mūsdienīgās pārvaldības modeļus tieslietu nozarē. Diskusijas neatņemama sastāvdaļa ir uzticēšanās stiprināšana tieslietu sektoram, kā arī tieslietu jomas loma pārvarot nacionālā un starptautiskā līmeņa krīzes. Dialogs iezīmēs nākotnes perspektīvas sadarbībai OECD dalībvalstu un partneru starpā tieslietu jomas attīstībā. ”  

Diskusijā 6. decembrī piedalīsies OECD dalībvalstu un partneru valstu tieslietu ministri, kā arī sadarbības partneri no Atvērtās pārvaldības partnerība starptautiskās iniciatīvas grupas un valstu grupu Atbalstītāji miermīlīgām, taisnīgām un iekļaujošām sabiedrībām pārstāvji.

Plašāka informācija par Starptautisko tieslietu nedēļu un tiešsaistes diskusiju “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs” pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Tieslietu ministrija aicina Latvijas tieslietu jomas pārstāvjus piedalīties Starptautiskās tieslietu nedēļas tiešsaistes pasākumos. Detalizētāka informācija par Starptautiskās tieslietu nedēļas darba kārtību pieejama valstu grupu Atbalstītāju miermīlīgām, taisnīgām un iekļaujošām sabiedrībām oficiālajā tīmekļa vietnē. Norādām, ka visiem interesentiem, kuri vēlas vērot tiešsaistes pasākumus, nepieciešama reģistrācija.