Informācija presei
TM sadarbībā ar TA izstrādā jaunu e-pakalpojumu, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma īpašnieka informētību par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem
              Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju izstrādā jaunu un attīsta elektronisko pakalpojumu (turpmāk – e-pakalpojums), kas nodrošinās, ka nekustamā īpašuma īpašnieks uz elektroniskā pasta adresi saņems paziņojumu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Pakalpojums tiek izstrādāts, lai pilnveidotu pieejamos zemesgrāmatas e-pakalpojumus un palielinātu nekustamā īpašuma īpašnieku informētību par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem.             Ja nekustamā īpašuma īpašnieks būs pieteicies minētā e-pakalpojuma saņemšanai, viņam tiks paziņots par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Nekustamā īpašuma īpašnieks uz iepriekš paziņoto elektroniskā pasta adresi saņems informācija par to – kas un kādu nostiprinājuma lūgumu ir iesniedzis.           Minētais e-pakalpojums kalpos kā preventīvs līdzeklis, lai mazinātu nekustamā īpašuma izkrāpšanas riskus. Gadījumā, ja pastāv risks, ka zemesgrāmatu sistēma tiek izmantota negodprātīgiem vai prettiesiskiem mērķiem, tad pēc iespējas savlaicīgāka nekustamā īpašuma īpašnieka informēšana par iesniegtu nostiprinājuma lūgumu ļaus nekustamā īpašuma īpašniekam iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.            Plānots, ka e-pakalpojums būs pieejams nekustamā īpašuma īpašniekiem no 2018. gada sākuma, un tas būs pieejams bez maksas.               Papildu informācija:              Jau šobrīd ir pieejams zemesgrāmatas e-pakalpojums, kas nodrošina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks saņem paziņojumu par veiktajām izmaiņām zemesgrāmatu nodalījumā. Minētais pakalpojums izstrādāts, lai pilnveidotu nekustamo īpašumu pārvaldības procesus. Pakalpojums ir piesakāms uz īpašumu tiesību laiku un ir pievilcīgs uzņēmējiem, kuru pamatdarbība ir saistīta ar nekustamo īpašuma pārdošanu, ieķīlāšanu un kuri tādejādi var sekot līdzi savu darījumu partneru veiktajām darbībām attiecībā uz īpašuma tiesību vai ķīlas tiesību nostiprināšanu. Šī pakalpojuma vienreizējās izmaksas ir atkarīgas no īpašniekam piederošo nekustamo īpašumu skaita.             Papildus pieejams zemesgrāmatas e-pakalpojums, kas nodrošina elektroniska paziņojuma par veiktajiem nostiprinājumiem saņemšanu par personai interesējošiem nekustamiem īpašumiem. Šo Tiesu administrācijas sniegto e-pakalpojumu var pieteikt jebkura persona un pakalpojuma ikgadējas izmaksas ir atkarīgs no monitoringam pieslēgto zemesgrāmatas nodalījuma skaita.