Informācija presei Jaunumi
12

Trešdien, 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, plkst. 13.00 starpinstitūciju darba grupa Tieslietu ministrijas vadībā informēs medijus un sabiedrību par izstrādātajām vadlīnijām par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

Tieslietu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās apkopotie labās prakses ieteikumi sniedz izsmelošu skaidrojumu par piespiedu izpildi lietās, kas paredz bērna atgriešanos, būtību, nozīmi un nepieciešamību. Turklāt vadlīnijas sniedz būtisku ieguldījumu tiesu nolēmumu sekmīgas un bērnu interesēm atbilstošas izpildes nodrošināšanā.

Vadlīnijas izstrādātas Tieslietu ministrijas vadītajā starpinstitūciju darba grupā, kuras sastāvā darbojās zvērināti tiesu izpildītāji, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneši, kā arī pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Psihologu sertifikācijas padomes un Sertificēto mediatoru padomes.

Tikšanā piedalīsies Rīgas bāriņtiesas Ģimenes domstarpību nodaļas vadītāja Iveta Lielmane, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Evija Kļave, Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētāja Rita Niedre, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes direktores pienākumu izpildītāja Elīna Avota un Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece Anastasija Jumakova.

Tikšanās laikā sadarbības partneri skaidros kā Tieslietu ministrijas izstrādātās vadlīnijas veicinās vienotas prakses izveidi, sniegs rekomendācijas problēmsituāciju risināšanā un ieteikumus papildresursu izmantošanai, lai noteiktu bērna labāko interešu nodrošināšanai piemērotāko piespiedu izpildes kārtību, situācijas par bērnu atgriešanos pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

 

Mediju iespējas:

Tieslietu ministrija aicina mediju pārstāvjus piedalīties starpinstitūciju tikšanā trešdien, 1. jūnijā, plkst.13.00 Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē, piesakot dalību līdz 1.jūnija plkst. 11.00 pie Evijas Rimšānes un nosūtot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto mediju uz e-pastu Evija.Rimsane@tm.gov.lv.