Jaunumi Informācija presei
f4fg4

Tieslietu ministrija pievienojas Valsts kontroles aicinājumam veicināt labprātīgu sodu nomaksu, tādējādi taupot valsts resursus, kā arī priekšlikumiem tehniski uzlabot naudas sodu nomaksas procesu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām strādās pie šo ieteikumu ieviešanas. 

Lai gan Valsts kontroles revīzijā birokrātijas un iestāžu darba apjoma pieaugums tiek saistīts ar Administratīvās atbildības likumu, tomēr neviens no ieteikumiem nav vērsts uz Administratīvās atbildības likuma izmaiņām vai sistēmas izmaiņām. Tas apliecina, ka uzlabojumi ir nepieciešami arī iestāžu darba organizācijā.

Tieslietu ministrija uzsver, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojums sniedz priekšstatu par administratīvo sodu sistēmas reformas ietekmi uz iestāžu darbības apjomu tikai naudas soda izpildē. Taču reformas ietvaros tika pārskatīti visi administratīvie pārkāpumi, efektivizēts procesuālais regulējums, nodrošinot personas tiesību aizsardzību, ieviesta starptautiskā sadarbība naudas sodu piedziņā, kā arī citi pasākumi.

Piemēram, līdz ar jaunā Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos tika ieviesta dokumentu aprite elektroniskā veidā, un šobrīd informācijas sistēma ģenerē daudzus procesuālos dokumentus. Tādējādi darbības, kuras iepriekš amatpersonas veica manuāli un kuras prasīja ievērojamu resursu patēriņu, šobrīd notiek automatizēti. Tas būtiski atviegloja amatpersonu darbu un ļāva ietaupīt valsts resursus. Taču šīs izmaiņas Valsts kontrole nevērtēja, izvērtējot reformas ietekmi uz iestāžu darbu.